top of page

Reserveren kan via onze website, telefonisch, per e-mail of via de websites van onze partners. 

De betaling van de toeristenbelasting is bij de prijs inbegrepen (0,30 € / pers / nacht). Maison Farol heeft de verplichting om het te innen en volledig te betalen aan de Schatkist.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

De huurder kan in geen geval een beroep doen op enig recht om in de lokalen te blijven aan het einde van de aanvankelijk in het contract voorziene periode. Geen wijziging (wissen, overbelasting). zal niet worden aanvaard bij het opstellen van dit contract zonder de instemming van beide partijen.

Hij. GEBRUIK VAN GEBOUW

De huurder zal in alle rust van de huur genieten en er goed gebruik van maken, in overeenstemming met de bestemming van het pand. Bij vertrek stemt de huurder ermee in het gemeubileerde appartement zo schoon terug te geven als hij het aantreft bij aankomst. De huur kan in geen geval derden ten goede komen. De eigenaar zal de accommodatie leveren zoals beschreven en in goede staat houden.

III. AANBETALING OF AANBETALING

Aan huurders die hun banklening niet hebben verlaten, kan een verzoek om een borgsom worden gevraagd. deze wordt bij vertrek teruggegeven aan de huurder. Bij verlies of degradatie van door huurder aan hem ter beschikking gestelde meubelen of apparatuur, wordt het bedrag van deze borgsom verminderd met de kosten van herstel of vervanging. Indien de waarborgsom onvoldoende is, stemt de huurder ermee in het bedrag aan te vullen na de uitgangsinventarisatie.

IV AANTAL BEWONERS

In het geval dat het aantal geaccepteerde personen dat in het contract is vermeld, wordt overschreden. De verhuurder behoudt zich het recht voor om extra huurders te weigeren, dan wel een verhoging waar te nemen.

V. DIEREN

Als dieren, zelfs huisdieren, niet zijn toegestaan (behalve bij voorafgaande overeenkomst), zou hun aanwezigheid resulteren in de onmiddellijke beëindiging van dit contract.

VI. STAND VAN ZAKEN EN INVENTARIS

De inventaris en inventaris van meubilair en diverse apparatuur wordt aan het begin en aan het einde van het verblijf opgemaakt door de eigenaar en de huurder en zal de handtekening van beide partijen dragen.

VII. BETALING

De reservering wordt van kracht wanneer de huurder het volledige bedrag van het verblijf online moet betalen of wanneer het ondertekende contract wordt geretourneerd met een cheque van 25% van het bedrag en een aanbetalingscheque van 500 € vóór de datum die voorop staat. Het saldo van de huur wordt bij aankomst in het gemeubileerde appartement per cheque of contant betaald, tenzij het totale bedrag online is betaald. Als de huurder zijn aankomst vertraagt, moet hij de eigenaar vooraf op de hoogte stellen en hem het saldo van de huur voor de datum van de aanvankelijk geplande aanvang van de huur sturen. 

VIII. ONDERBREKING VAN VERBLIJF

Bij voortijdige onderbreking van het verblijf door de huurder, en indien de aansprakelijkheid van de eigenaar niet ter discussie wordt gesteld, vindt geen restitutie plaats, behoudens de borgsom onder de hierboven vermelde voorwaarden (artikel III).

IX. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Alle annuleringen moeten vóór de aankomstdatum schriftelijk worden doorgegeven:
14 dagen voor de geplande aankomst: geen aftrek. 7 dagen voor de verwachte aankomst: 50% van het verblijf ingehouden
48 uur voor de geplande aankomst: 100% van het verblijf behouden  / met uitzondering van COVID19

X. VERZEKERING

De eigenaar heeft een speciale opstalverzekering. De huurder hoeft er geen af te sluiten. Maison Farol behoudt zich het recht voor om eventuele schade of aantasting door de huurder tijdens het verblijf aan de huurder te factureren. Maison Farol kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een storing in de dienst, een externe inbraak, de aanwezigheid van computervirussen of enige schade veroorzaakt aan apparaten (tablets, smartphones, laptops , medische apparatuur, enz.) bij het gebruik van ons elektriciteitsnet. Bovendien kan onze verantwoordelijkheid niet worden ingeschakeld in het geval van lichamelijke ongevallen veroorzaakt aan huurders tijdens het verblijf.

XI. GESCHILLEN OF CLAIMS

Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met La Maison Farol, die zal tussenkomen om de minnelijke regeling van geschillen te bevorderen: - als het contract is ondertekend door de eigenaar en de huurder, - als de klacht binnen de eerste drie dagen wordt ingediend voor elk geschil met betrekking tot de inventaris of de beschrijving. - aan het einde van het verblijf voor alle andere geschillen.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.maisonfarol.com is onderworpen aan het Franse recht. Exclusieve jurisdictie wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken in Frankrijk.

bottom of page