top of page

In toepassing van de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en van de intellectuele eigendomscode van 1 juli 1992: alle teksten, illustraties, foto's, plannen, tekeningen, animaties, video's, geluiden op deze site mogen niet zonder toestemming van de uitgever worden gebruikt of verveelvoudigd. Neem voor elk verzoek tot reproductie of gebruik van elementen op deze site contact op met de sitebeheerder.

Privacybeleid

01-04-2021

Introductie voor de verhuur van 5 gastenkamers

Wij, Maison Farol, geven om de privacy van de gebruikers van onze website en onze mobiele ruimte en we zijn toegewijd aan het beschermen van de informatie die gebruikers met ons delen wanneer ze onze site en onze mobiele ruimte gebruiken, en we zijn toegewijd om volledig te beschermen en te gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Dit privacybeleid beschrijft onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie via onze digitale eigendommen, wanneer u toegang krijgt tot de Services vanaf uw apparaat.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van een van onze diensten en zorg ervoor dat u onze praktijken met betrekking tot uw informatie volledig begrijpt. Als u dit privacybeleid leest en volledig begrijpt, en bezwaar blijft maken tegen onze praktijken, moet u onmiddellijk en alle gebruik van onze digitale eigendommen en diensten staken. Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid en als u de Services blijft gebruiken, betekent dit dat u dit Privacybeleid en eventuele wijzigingen daarop accepteert.

In dit privacybeleid vindt u uitleg over de volgende vragen:

 • De informatie die we verzamelen

 • Hoe we informatie verzamelen

 • Waarom we de informatie verzamelen

 • Met wie delen we informatie?

 • Waar wordt de informatie opgeslagen?

 • Hoe lang wordt de informatie bewaard?

 • Hoe we informatie beschermen

 • minderjarigen

 • Wijzigingen of updates van het privacybeleid

Koekjes

De enige functie van de cookies die door de server worden verzonden, is het comfort van de navigatie op de site te verbeteren. Het niet accepteren ervan door uw browser houdt geen enkele beperking in met betrekking tot de toegang tot de inhoud.  

De informatie die we verzamelen

Hieronder staan de verschillende soorten informatie die we kunnen verzamelen.

 • Niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie die door u kan worden verstrekt tijdens het registratieproces of die kan worden verzameld wanneer u onze Services gebruikt (“Niet-persoonlijke informatie”). Niet-persoonlijke informatie stelt ons niet in staat om de persoon te identificeren van wie deze is verzameld. De niet-persoonlijke informatie die we verzamelen, bestaat voornamelijk uit technische informatie en geaggregeerde gebruiksinformatie.

 • Informatie die u individueel identificeert, dat wil zeggen informatie die u identificeert of die, met redelijke inspanning, u kan identificeren. De persoonlijke informatie die we via onze Services verzamelen, omvat naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, IP-adres of andere informatie die indien nodig wordt gevraagd. Als we persoonlijke informatie combineren met niet-persoonlijke informatie, zullen we de gecombineerde informatie als persoonlijke informatie behandelen zolang deze gecombineerd blijft.


 

Hoe we informatie verzamelen

Hieronder staan de belangrijkste methoden die we gebruiken om informatie te verzamelen:

 • We verzamelen informatie wanneer u de Services gebruikt. Wanneer u onze Digitale Eigendommen bezoekt of onze Diensten gebruikt, kunnen we dit gebruik, deze sessies en gerelateerde informatie verzamelen, verzamelen en vastleggen.

 • We verzamelen informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. We verzamelen bijvoorbeeld de informatie die u ons verstrekt wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via een communicatiekanaal (bijvoorbeeld wanneer u ons een e-mail stuurt met een opmerking of feedback).

 • We kunnen informatie verzamelen van externe bronnen zoals hieronder beschreven.

 • We verzamelen de informatie die u ons verstrekt als u verbinding maakt met onze Services via services van derden, zoals Facebook of Google.


 

Waarom we de informatie verzamelen

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de Diensten te leveren en te exploiteren

 • Om onze Services te ontwikkelen, te personaliseren en te verbeteren

 • Om te reageren op uw reacties, verzoeken en verzoeken en om u onze hulp te bieden

 • Om vraag- en gebruikspatronen te analyseren

 • Voor andere interne, onderzoeks- of statistische doeleinden

 • Om onze capaciteiten op het gebied van gegevensbeveiliging en fraudepreventie te versterken

 • Om mogelijke schendingen te onderzoeken, onze voorwaarden of ons beleid af te dwingen, of te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving of overheidsinstanties.

 • Om u updates, kennisgevingen, promotiemateriaal en andere informatie over onze Diensten te sturen. Als we u promotionele e-mails sturen, kunt u ervoor kiezen deze niet te ontvangen door op de afmeldlink te klikken die deze e-mails bevatten.

Met wie delen we informatie?

We kunnen uw informatie delen met onze serviceproviders om onze Services uit te voeren (bijvoorbeeld door informatie over hostingservices van derden op te slaan, onze technische ondersteuning te bieden, enz.)

We kunnen uw informatie ook vrijgeven in de volgende omstandigheden: (i) om illegale activiteiten of andere misstanden, vermoedens van fraude of veiligheidskwesties te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of om actie te ondernemen; (ii) om onze rechten van verdediging tegen juridische claims vast te stellen of uit te oefenen; (iii) om onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid en die van onze gebruikers of het grote publiek te beschermen; (iv) als wij of een van onze gelieerde ondernemingen een controlewijziging ondergaan, inclusief door een fusie, overname of aankoop van al onze of vrijwel al onze activa; (v) om uw informatie te verzamelen, te bewaren en/of te beheren via onze geautoriseerde externe dienstverleners (bijvoorbeeld online servicebedrijven), voor zover redelijk is voor zakelijke doeleinden; of (vi) om samen te werken met derden om uw ervaring te verbeteren. Om mogelijke verwarring te voorkomen, kunnen we naar eigen goeddunken niet-persoonlijke informatie overdragen en bekendmaken aan derden of anderszins gebruiken.


 

Wanneer u onze Service bezoekt of opent, staan we bepaalde derden toe om webbakens, cookies, webbakens, scripts, bakens en andere analysetechnologieën en -diensten te gebruiken. Deze trackingtechnologieën kunnen derden in staat stellen automatisch informatie over u te verzamelen om de manier waarop u door onze digitale eigendommen bladert te verbeteren, de prestaties van onze digitale eigendommen te verbeteren en uw ervaring op onze digitale eigendommen te personaliseren, ook alleen voor veiligheid en fraudepreventie doeleinden.


Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

 

 

We zullen uw e-mailadres of andere persoonlijke informatie niet delen met online advertentiebedrijven of advertentienetwerken zonder uw toestemming.


 

Waar wordt de informatie opgeslagen?

Niet-persoonlijke informatie

Houd er rekening mee dat onze bedrijven, evenals de partners en dienstverleners die we vertrouwen, over de hele wereld zijn gevestigd. Alle niet-persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt opgeslagen en verwerkt in verschillende rechtsgebieden over de hele wereld, voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie kan worden bewaard, verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika, Ierland, Japan, Israël en andere rechtsgebieden als dit nodig is voor de juiste levering van onze diensten en/of als de wet dat vereist (zoals in meer detail uitgelegd onderstaand)


Hoe lang wordt de informatie bewaard:

Houd er rekening mee dat we de informatie die we verzamelen bewaren zolang als nodig is om de Services te leveren en om te voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen jegens u, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

We kunnen onvolledige of onjuiste informatie op elk moment en naar eigen goeddunken corrigeren, aanvullen of verwijderen.


 

Hoe Wix informatie beschermt  :

De hostingservice voor onze Digitale Eigendommen biedt ons het online platform waarmee we de Service aan u kunnen leveren. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevens-, database- of algemene opslagtoepassingen van onze hostingprovider. Het slaat uw informatie op veilige servers achter een firewall op en biedt veilige HTTPS-toegang tot de meeste van zijn diensten

 

Alle directe betalingsgateways die worden aangeboden door onze Digital Properties-host en die we gebruiken, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van bedrijven zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en haar serviceproviders te waarborgen, inclusief fysieke, elektronische en procedurele maatregelen.


 

Ongeacht de inspanningen en acties die zijn ondernomen door ons en onze host, kunnen en kunnen we de absolute bescherming en veiligheid niet garanderen van alle informatie die u uploadt, plaatst of anderszins deelt met ons of iemand anders.

We raden u aan om sterke wachtwoorden in te stellen en om te voorkomen dat u ons of iemand anders gevoelige informatie verstrekt waarvan u denkt dat de openbaarmaking u aanzienlijke of onherstelbare schade kan berokkenen. Bovendien worden e-mail en instant messages niet herkend als veilige vormen van communicatie, dus we vragen en moedigen u aan om via deze methoden geen gevoelige informatie te delen.


 

minderjarigen
De Diensten zijn niet bedoeld voor minderjarige gebruikers. We verzamelen niet bewust informatie van kinderen. Als u meerderjarig bent, mag u de Services niet downloaden of gebruiken, of ons informatie verstrekken.


 

We behouden ons het recht voor om op elk moment een bewijs van leeftijd te vragen om ervoor te zorgen dat minderjarigen onze Services niet gebruiken. Als we ontdekken dat iemand die meerderjarig is onze Services gebruikt, kunnen we de toegang van die gebruiker tot onze Services verbieden en blokkeren, en alle informatie die bij ons is opgeslagen over die gebruiker verwijderen. Als je reden hebt om aan te nemen dat een minderjarige informatie met ons heeft gedeeld, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven.


 

We zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden die zijn gedefinieerd in dit privacybeleid, als:

 • Het gebruik van uw persoonlijke informatie is noodzakelijk om een contract uit te voeren of om stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan (bijvoorbeeld om de diensten aan u te leveren of om u onze klanten- of technische ondersteuning te bieden)

 • Het is noodzakelijk voor ons om uw persoonlijke informatie te gebruiken om te voldoen aan een relevante wettelijke of regelgevende verplichting.

 • Het is noodzakelijk voor ons om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor onze legitieme belangen als bedrijf, op voorwaarde dat dergelijk gebruik te allen tijde evenredig is en uw rechten op privacy respecteert.


 

Als u in de EU woont, kunt u:

 • Vraag om bevestiging dat persoonlijke informatie over u wordt verwerkt of niet, en toegang tot de persoonlijke informatie die we over u opslaan, evenals bepaalde aanvullende informatie

 • Verzoek om persoonlijke informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt op vrijwillige basis te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat

 • Verzoek om rectificatie van uw persoonlijke informatie die onder onze controle staat

 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens

 • Verzet je tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons

 • Vraag de beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie door ons

 • Een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit

 

Houd er echter rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn en onderhevig kunnen zijn aan onze eigen legitieme belangen of wettelijke vereisten. Als u algemene vragen heeft over de persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op zoals hieronder uiteengezet.

In verband met het beschikbaar stellen van de Services aan onze gebruikers, kunnen we informatie overdragen aan gelieerde entiteiten of andere derden buiten de grenzen van uw land of rechtsgebied, naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld. Door de Services te gebruiken, stemt u in met de overdracht van uw informatie buiten de EER.

Als u zich in de EER bevindt, mogen uw persoonlijke gegevens alleen worden overgedragen naar locaties buiten de EER als we ervan overtuigd zijn dat er een adequaat of vergelijkbaar beschermingsniveau is om de gegevens te beschermen. We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat we passende contractuele regelingen hebben met onze derde partijen om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn, zodat het risico van onwettig gebruik, wijziging, verwijdering, verlies of diefstal van uw persoonlijke informatie tot een minimum wordt beperkt, en dat deze derden te allen tijde handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


Wijzigingen of updates van het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en de meest recente versie zal altijd op onze website worden geplaatst (zoals aangegeven onder "Laatste herziening"). We raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. In het geval van materiële wijzigingen, zullen we een bericht op onze website plaatsen om deze wijzigingen aan te kondigen. Als u de Services blijft gebruiken na kennisgeving van wijzigingen aan onze website, betekent dit dat u erkent en instemt met dergelijke wijzigingen in het Privacybeleid en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van die wijzigingen.

Onze gastheer: 
 • Wix

 • Wix.com Inc.

 • Adres: 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158

 • Telefoon: +1 415-639-9034. 

Neem contact op:

Als u algemene vragen heeft over de Services of de informatie die we over u verzamelen, of hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op:

Naam: Maison Farol

Adres: 8 rue de la Croix Blanche 33770

E-mail: contact @ maisonfarol, com

bottom of page